Användarvillkor

Genom att besöka Interlaced.in ("webbplatsen") som tillhandahålls av Interlaced Influencers AB ("Interlaced Influencers") och/eller använda information som tillhandahålls på eller via denna webbplats godkänner besökaren dessa användarvillkor ("användarvillkoren") som är bindande för besökaren.

Upphovs- och varumärkesrättigheter

Interlaced Influencers och eventuell tredje part innehar full äganderätt, upphovsrätt och samtliga immateriella rättigheter till allt material och samtliga varumärken och logotyper på webbplatsen. Denna rättighet innehas för alla länder.

All form av publicering, reproducering, kopiering, överföring eller lagring av hela eller delar av innehållet på webbplatsen utan rättighetsinnehavarens skriftliga tillstånd är förbjuden, även för eget bruk. Innehållet på webbplatsen får citeras med tillstånd från Interlaced Influencers och källan ska då tydligt anges.

Det är användarens eget ansvar att enbart publicera och använda material på webbplatsen för vilket denne innehar upphovsrätt eller för vilket användaren har fått tillstånd av rättighetsinnehavaren att använda på webbplatsen. När användaren publicerar material samtycker användaren till att Interlaced Influencers får lagra, sprida och publicera materialet och att rättighetsinnehavaren har gett sitt tillstånd till detta.

Personuppgifter

Med anledning av GDPR* har vi kompletterat våra användarvillkor med en integritetspolicy (gäller fr.o.m. 2018-05-25) som mer utförligt beskriver hur vi sparar och hanterar personliguppgifter.

*Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679), förkortat GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL).

Cookies

Interlaced Influencers använder främst cookies för att upprätthålla en session då du är inloggad på marknadsplatsen. Vissa funktioner använder cookies även i utloggat läge för att samla in trafikdata och möjliggöra viss aktivitet på webbplatsen. De cookies som lagras i din webbläsare innehåller aldrig någon information kopplad till dig som person.

En cookie är en textfil som hanteras av din webbläsare och som kan vara aktiv under en specifik tid. Vill du inte tillåta cookies kan du ställa in detta i din webbläsares inställningar för hur cookies ska hanteras och vilken typ av cookies som får lagras. Du kan även radera cookies som lagrats i din webbläsare vid ett tidigare tillfälle. Väljer du att inte tillåta cookies för Interlaced.in begränsas funktionaliteten och vi kan inte garantera tillgängligheten för vissa funktioner.

Övrigt

Interlaced Influencers garanterar inte besökaren att webbplatsen är tillgänglig eller är fri från virus eller andra typer av skadlig programvara. Interlaced Influencers ansvarar inte för vare sig direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk därav som kan uppkomma vid användning av webbplatsen. All användning av informationen på webbplatsen sker på användarens egen risk. Gällande användning av webbplatsen och tolkning av användarvillkoren tillämpas svensk lag. Tvister med anledning av användning av webbplatsen och dess användarvillkor ska avgöras i svensk domstol.