FAQ

 • Vem kan vara en influencer?
 • Vem som helst kan egentligen vara en influencer. Men det som kännetecknar en influencer är förmågan att påverka sin publiks tankar och åsikter. Oavsett om det är tack vare kompetens inom ett visst område, ett kreativt sätt att arbeta med sociala medier eller sitt uppbyggda förtroende hos publiken. Desto mer aktiv en influencer är i sina digitala kanaler, desto bättre.
 • Vilka är företagen?
 • Alla företag är välkomna att ta kontakt med Interlaced Influencers. Oavsett om ditt företag är stort eller litet kan vi tillsammans hitta lösningar som passar dig och våra influencers. Vissa företag passar naturligt bättre ihop med vissa influencers än andra.
 • Är detta förenligt med marknadsföringslagen?
 • Ja. Så länge det framgår att det är marknadsföring är det ingen fara. För att vara på den säkra sidan måste våra influencers berätta om samarbetet i marknadsföringen. Läs mer i konsumenverkets guide där de berättar hur marknadsföring av produkter och företag bör gå till.
 • Vem skapar det kreativa innehållet?
 • Den part vi gemensamt kommer överens om. Huvudidén är att influencers, tillsammans med oss på Interlaced som rådgivare och mentor, ska vara med och skapa företagens marknadsföringskampanjer. Men självklart är företagen välkomna att komma med idéer, riktlinjer och inputs.
 • Vad är marknadsplatsen för någonting?
 • Marknadsplatsen är en plattform där influencers och annonsörer kan mötas och göra upp om samarbeten i digitala kanaler såsom blogg, Instagram och YouTube. Marknadsplatsen är helt fri från fasta avgifter för både annonsörer och influencers.

  Ur en annonsörs synpunkt är marknadsplatsen en portal för att finna influencers. Som annonsör kan man skapa kampanjer och låta influencers ansöka till dessa. Som annonsör har man alltid tillgång till all nödvändig information om sina influencers, exempelvis namn, länkar, information och statistik finns tillgängligt genom marknadsplatsen för att minimera arbetet som behöver göras utanför marknadsplatsen och som normalt är en lång process för att finna rätt influencers. Som annonsör har man alltid sista ordet och bestämmer själv vilka influencers man vill arbeta med och inte.

  Ur en influencers synpunkt är marknadsplatsen en portal för att finna samarbeten till sina digitala kanaler. Marknadsplatsen är helt kostnadsfri för dig som influencer och normalt finns det mellan 15-35 samarbeten att ansöka till. Interlaced Influencers hanterar all ekonomi och ser till att pengarna du får på ditt bankkonto är skattade och klara.
Message us on Facebook