Vad är influencer marketing?

Influencer marketing handlar om att arbeta med inflytelserika personer som har ett starkt nätverk och hög pålitlighet i det området ditt varumärke är aktuellt i. Genom att få dessa så kallade influencers att marknadsföra ditt varumärke genom sina sociala medier når du ut till en hängiven publik direkt på hemmaplan. Samtidigt blir marknadsföringen med influencers autentisk då den vävs in i konsumentens naturliga vardag. Influecer marketing är styrd buzz marketing.

Hur går ett samarbete till?

Vi tillhandahåller de influencers som är lämpligast för ditt varumärke. Tillsammans med er kommer Interlaced Influencers överens om ett samarbetskoncept. Så stort eller litet som du önskar, genom de kanaler som anses passa bäst för kampanjen.

Efter drygt 5.000 genomförda samarbeten har vi lätt att komma på finurliga texter som på bästa sätt fångar läsarens ögon. Genom vår effektiva markandsplats kan du som annonsör möta och matcha med tusentals kvalitetssäkrade influencers på egen hand, eller med vår hjälp.

Därför bör du använda influencer marketing:

  • Hela 84 procent av alla konsumenter litar på rekomendationer från människor de känner till

  • Du vet vilken publik du når när du väljer influencer och att den är välvilligt inställd då den redan valt att följa influencern

  • Innehållet vävs in naturligt i konsumentens vardagliga flöde då det är på sociala medier de befinner sig idag

  • Influencers ökar chansen till spridning och når ut till ställen dit annonser inte når

  • Marknadsföringen blir autentisk då influencern får vara med och skapa det kreativa innehållet

  • Du kan återanvända det kreativa materialet influencern skapar i ditt företags egna kanaler.

Influencer marketing

Interlaced Influencers
Interlaced Influencers hjälper företag att medvetet sprida sina varumärken digitalt. För att viral spridning inte behöver ske av en slump.

Jag vill veta mer om samarbeten med influencers:

Message us on Facebook